Sản phẩm
  Hợp kim magiê
  Phosphate loạt màng
  Tẩy nhờn
  Gỉ
  Làm gỉ
  Điều chỉnh trên bề mặt
  Đánh bóng loạt
  Hàng loạt khác
  Phát triển sản phẩm mới
Sản phẩm
Name:TR-888A Nước xử lý Lớp phủ hợp kim magiê dẫn điện trở kháng thấp Type:Hợp kim magiê

Copyright 2018 CONG TY TNHH THIEN THUY. All Rights Add: KP 1B,PHUONG AN PHU,THI XA THUAN AN,TINH BINH DUONG,VIETNAM Mobile: +84 0919588226 Tel:+84 0274 3662842